Czysto, czyściej, EM..!!!


 
Kiedy mówimy “czystość” zwykle mamy na myśli przestrzeń lub powierzchnię pozbawioną zabrudzeń. Stopień czystości oceniamy często wyłącznie na podstawie wrażeń wzrokowych bądź zapachowych, tymczasem “czystość” ma jeszcze inny, niewidoczny gołym okiem, a najistotniejszy dla naszego zdrowia wymiar.

Zakres badań

W 2006 roku  mgr inż. Daniel Haslinger, młody absolwent Austriackiej Wyższej Szkoły Biotechnologii i Ekologii w Wels, podjął się w swojej pracy dyplomowej zbadania skuteczności różnych środków czyszczących. Porównał właściwości czyszczące preparatu EMC® (austriacki odpowiednik EM White Refresh) z dostępnymi w handlu różnymi rodzajami preparatów czyszczących, zastosowanymi zgodnie z instrukcjami producentów oraz ze środkami dezynfekującymi spełniającymi wymagania OGHMP i DGHM (odpowiedniki Instytutu Epidemiologii i Sanepidu).

Obszar badawczy

Testy kontrolne prowadzono w rozmaitych obiektach:

  • w dwóch kuchniach znajdujących się w prywatnych mieszkaniach,
  • w trzech wybranych losowo laboratoriach,
  • w atrium szkoły,
  • w hotelu,
  • na Oddziale Patologii szpitala w Wels.

Testy przeprowadzono odpowiednio po 24 i po 48 godzinach od chwili oczyszczenia powierzchni.

Metoda badań

Skuteczność środków czyszczących została przebadana zarówno konwencjonalnymi metodami mikrobiologicznymi, używanymi do kontroli bezpieczeństwa w produkcji żywności, jak i z wykorzystaniem Systemu SURE II. Jest to urządzenie do badania próbek powierzchniowych na powierzchni rozmaitych urządzeń, w tym również produkcyjnych, wody i obszarów, dla których czystość ma szczególne znaczenie.
Testy obejmowały obliczanie całkowitej ilości bakterii E. coli, bakterii z grupy Coliform oraz grzybów (pleśni).
Na początku badano skuteczność różnych roztworów EMC®. Usuwano przy ich użyciu z badanej powierzchni brud widoczny gołym okiem, co stanowiło punkt wyjściowy i pierwszy moment wykonania badania, czyli punkt t0. Później to samo zrobiono przy użyciu różnych preparatów, a następnie wykonano badania:

  • od razu po usunięciu zanieczyszczenia – t1,
  • po 24 godzinach – t2 
  • po 48 godzinach – t3 

Skuteczność

Stosując preparat czyszczący EMC®, rozcieńczony w wodzie w proporcji 1:100, osiągnięto znakomity rezultat oczyszczenia powierzchni w punkcie pomiaru czasu t1. Wrażenie optyczne oczyszczonej powierzchni było znacznie lepsze niż po zastosowaniu tego samego preparatu, ale rozcieńczonego w proporcji 1:1000. Z tego względu wszystkie następne testy przeprowadzano z wykorzystaniem roztworu 1:100.
Wyniki pokazują również, że na początku eksperymentu środek dezynfekujący działał nieznacznie lepiej od preparatów porównywanych. Środki chemiczne i EMC®, wykazały jednakową skuteczność, jednak jeśli przeanalizuje się dokładnie dane uzyskane później, to wyraźnie widać, że preparat czyszczący EMC® miał dłuższe działanie niż preparaty z nim porównywane. Powierzchnie oczyszczone EMC® czyli z Efektywnymi Mikroorganizmami, pozostawały czyste dłużej. Ponadto w porównaniu ze środkiem dezynfekującym, powierzchnia poddana działaniu preparatu czyszczącego EMC® wykazuje niższą częstotliwość pojawiania się licznych kolonii bakterii, po 24 i 48 godzinach, co w podsumowaniu pozwala na wystawienie mu lepszej oceny, niż preparatowi porównywanemu.
Podsumowując, preparaty zawierające EM czyszczą nie tylko równie skutecznie, co konwencjonalne środki czystości, ale efekt ten utrzymuje się dłużej. Jednocześnie są to produkty bezpieczne, a wręcz sprzyjające naszemu zdrowiu i środowisku!!!
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *