Strona główna

EM to japońska technologia ekologiczna opracowana na bazie odkrycia synergii mikro organicznej. Opiera się o kompozycję 80 różnych mikroorganizmów odpowiedzialnych za wspieranie podstawowych procesów życiowych, takich jak tworzenie się humusu, kiełkowanie nasion, pobieranie pokarmu przez rośliny i zwierzęta, rozkład materii organicznej. Twórcą formuły EM jest prof. Teruo Higa z Okinawy.
Początkowo stosowana w mikro organicznej uprawie roślin, w krótkim czasie zyskała miano środka do regeneracji ekosystemów. Zakres stosowania poszerzył się o najbliższe otoczenie człowieka: sprzątanie, uzdatnianie wody, gospodarkę odpadami organicznymi. Służy również do ochrony przed alergenami, szkodliwym wpływem chemii oraz do rewitalizacji i odświeżania. Ponadto używa się jej w hodowli zwierząt.
Wszystkie mikroorganizmy wchodzące w składu EM wywodzą się z środowiska naturalnego, żaden nie jest genetycznie zmodyfikowany.