Efektywne Mikroorganizmy

Prezentacja Technologii EM Efektywne Mikroorganizmy

EM to japońska technologia ekologiczna opracowana na bazie odkrycia synergii mikro organicznej. Opiera się o kompozycję 80 różnych mikroorganizmów odpowiedzialnych za wspieranie podstawowych procesów życiowych, takich jak tworzenie się humusu, kiełkowanie nasion, pobieranie pokarmu przez rośliny i zwierzęta, rozkład materii organicznej. Twórcą formuły EM jest prof. Teruo Higa z Okinawy.
Początkowo stosowana w mikro organicznej uprawie roślin, w krótkim czasie zyskała miano środka do regeneracji ekosystemów. Zakres stosowania poszerzył się o najbliższe otoczenie człowieka: sprzątanie, uzdatnianie wody, gospodarkę odpadami organicznymi. Służy również do ochrony przed alergenami, szkodliwym wpływem chemii oraz do rewitalizacji i odświeżania. Ponadto używa się jej w hodowli zwierząt.
Wszystkie mikroorganizmy wchodzące w składu EM wywodzą się z środowiska naturalnego, żaden nie jest genetycznie zmodyfikowany.
Są to preparaty absolutnie bezpieczne.
Zawierają:

 •    bakterie kwasu mlekowego- fermentują materię organiczną i produkują aminokwasy hamujące patogenny;
 •    bakterie foto syntetyzujące- stanowią najbardziej witalny element EM. Rozkładają szkodliwe substancje i produkują antyutleniacze;
 •    drożdżefermentują materię organiczną oraz zawierają witaminy i aminokwasy.

Podstawowe produkty technologii Efektywnych Mikroorganizmów
EM używane w rolnictwie[1]pozwalają utrzymywać ten sam poziom produkcji, po porównywalnych kosztach, jak przy używaniu preparatów tradycyjnych bez negatywnych skutków dla środowiska. Mikroorganizmy zawarte w EM zapewniają odbudowy gleby i zredukowania występowanie chorób.

 • W hodowli i opiece nad zwierzętami EM, to zwiększenie odporności zwierząt

i wynikająca z tego mniejsza umieralność oraz redukcja stosowanych leków. Preparaty EM likwidują również – odory z pomieszczeniach inwentarskich ( od chlewni do kuwety dla kota) i przyspieszają rozkładu obornika i gnojowicy ( przy tym likwidując zapach) Podstawowe produkty EM używane w rolnictwie i dostępne w Polsce to:

 • EM – Naturalnie Aktywny, środek podnoszący żyzność gleby. Poprawia jej strukturę, gleba staje się pulchniejsza, więc lepiej magazynuje wodę, co wpływa na większą odporność roślin na czynniki pogodowe.
 • EM – Probiotyk , dodatek pro biotyczny do wody i paszy. Stabilizując mikroflorę przewodu pokarmowego stymuluje odporność organizmu. Skutkiem tego jest wyraźna mniejsza zachorowalność zwierząt, więc i ograniczenie stosowania leków.
 • EM – 5, preparat zapobiegający chorobom grzybowym u roślin, hamujący rozwój patogenów glebowych i odstraszający szkodniki.
 • EM – Bio, przyśpiesza i usprawnia procesy zachodzące w szambach, oczyszczalniach ścieków w oborniku i gnojowicy. Stosowany regularnie i w odpowiednich proporcjach całkowicie rozpuszcza osady gnilne i redukuje odór.

EM w gospodarstwie domowym, pozwalają utrzymać czystość i wspomagają wegetacje roślin domowych bez zwiększania kosztów i użycia degenerujących środowisko związków chemicznych. W sprzątaniu domu korzyści z stosowania EM to osiąganie porównywalnego stopnia czystości jak z klasycznymi produktami przy istotnej redukcji używanych środków chemicznych. Następuje redukcja występujących alergenów. Powstrzymane są procesy gnilne i pleśnienie. Likwidowane są przykre zapachy.
W obróbce materii organicznej czy to będzie domowy kompost, ścieki komunalne, zawartość szamba czy pryzmy z wysypiska, Efektywne Mikroorganizmy przyspieszają czas kompostowania średnio o połowę, likwidując przy tym przykre zapachy.
Podstawowe produkty EM używane w gospodarstwie domowym i dostępne w Polsce to:

 • EM – Ogród, stosowany jako nawóz, użyźnia glebę. Stymuluje wzrost korzeni.
 • EM – Refresh, ekologiczny. Preparat do odświeżania i utrzymywania czystości. antyutleniacze. Zasiedla otoczenie pożyteczną mikroflorą Biologicznie czyści i dezynfekuje. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Ogranicza rozwój szkodliwych mikroorganizmów i roztoczy.
 • EM – Bokashi, aktywator procesów fermentacyjnych. Przyśpiesza i usprawnia przetwarzanie domowych odpadków organicznych, w pełnowartościowy kompost.

EM stosowany również bywa w sytuacjach kryzysowych W wypadkach katastrof przyrodniczych lub ekologicznych, EM dzięki swoim właściwościom asenizacyjnym i regeneracyjnym, powstrzymują epidemie i odory, przyspieszają regeneracja przyrody w terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.[1] Produkty EM są dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Posiadają Świadectwo Kwalifikacji – IUNG Nr NE/1/2004, Atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny – α PL 0614002p